Jak wypełnić zwrot vatu za materiały budowlane. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 marca 2011 17:30

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 30 kwietnia 2004 r , wzrosła stawka VAT na niektóre materiały budowlane które były objęte  7% stawka vat a teraz już są z 22 % stawką.

Aby pomóc państwu w gąszczu dokumentów i formularzy  powstał ten poradnik krok po kroku. Oczywiście nasze Urząd ma 1 miesiąc na sprawdzenie dokumentacji i wydania wniosku. Następnie ma 6 miesięcy na wypłatę naszych pieniążków. Z doświadczenia wiem że większe odliczenia ( lub wszystkie) są ustawiane polecenia zapłaty na koniec czasu w jakim urząd ma czas na wypłacić . Więc najwcześniej po pół roku ma już nasze pieniążki.

 

 

1. Na początku musimy przygotować sobie  wszystkie dokumenty zależy od rodzaju inwestycji.

1.1. Budowa domu. Nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne.  Przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, lub jego części (np. pomieszczenia) na cele mieszkalne.

- faktury vat

- pozwolenie na budowę

- akt własności  budynku

UWAGA!  Wtedy kwoty i VAT wpisujemy w 5 rubryce  na załącznikach VZM-1A , VZM-1B , VZM-1C "wymagającej pozwolenie budowlane"

1.2 Remont domu lub mieszkania.

- faktury VAT

- akt własności  budynku lub mieszkania, użytkowanie wieczyste, umowa najmu i dzierżawy , w spółdzielniach ( lokatorskie i własnościowe)

UWAGA!  Wtedy kwoty i VAT wpisujemy w 6 rubryce na załącznikach VZM-1A , VZM-1B , VZM-1C "nie wymagającej pozwolenie budowlane"

1.3. Pomocne informacje.

- jeżeli budynek jest mieszkalno - usługowy , to możemy tylko odliczyć sobie za materiały wykorzystane na cześć budynku mieszkalnego.

-  jeżeli budynek lub mieszkanie jest w stanie surowym to wykończenie kwalifikujemy jako remont

 

2. Jeżeli mamy już dokumenty  i faktury uszykowane to zaczynamy zabawę z szukaniem PKWiU z faktur na wykazie materiałów budowlanych. Dostępny wykaz materiałów do odliczeń można zobaczyć lub pobrać tutaj  - wykaz od 2004 do 2010 pdf

nowy wykaz od 01.01.2011 - pobierz

a. Jak to sprawdzić , porównać ?

Np. jeżeli mamy na fakturze PKWIU 26.64 a w wykazie jest wpisane 26.6 to wszystko co ma człon dalej niż 26.6XXXX jest uwzględnione do odliczenia VAT-u.

b. Zdarza się że nie ma PKWiU na np. styropian to wtedy wypełniamy go na VZM-1c . Można poszukać PKWiU w przeglądarce Google .

c. Jeżeli wykazie znajduje się człon ex to oznacza że z danej grupy są wyłączone wymienione materiały z danej grupy klasyfikacyjnej .

3. Nie wszystko na fakturze możemy odliczyć dlatego też ułatwiło by nam prace jak byśmy zapisywali w arkuszu kalkulacyjnym poszczególne poz. Łatwo wtedy możemy sumować wartości i vat  poszczególnych pozycji .

Czyli na formularzu VZM1-a  albo ,b ,c zapisujemy np. poz 1,3,4,5,6,7 ,8,12 możemy to zapisać prościej 1,3-8,12 czyli znak „ – ” działa jak od do .

4. Zabierzmy się za wypełnienie formularza VZM-1 – wzór    , Formularz VZM-1 - pobierz

I strona

Wypisujemy swoje dane zgodnie ze wzorem formularza

W pozycji 5 wpisujemy który raz składamy wniosek ( nie liczymy korekt) czyli np. wypełniliśmy rok temu to teraz wpisujemy 02 czyli drugi itd…

Poz. 6 właściwy urząd skarbowy dla wnioskodawcy. Wykaz Urzędów Skarbowych.

Poz. 8 zależy od stanu cywilnego (dokładne objaśnienie na 4 stronie formularza VZM-1)

W grupie B.1. Wypisujemy dane osoby składającej wniosek

W grupie B.2. Wypisujemy dane małżonka.

II Strona

W grupie C wpisujemy dokładny rok rozpoczęcia inwestycji . W zależności od rodzaju inwestycji wpisujemy w odpowiedniej pozycji .

W grupie D.2  wpisujemy cenę 1 m2 podaną przez GUS – kliknij i sprawdź cenne metra  przed kwartałem złożonego wniosku .

Przykład  : składamy wniosek np. pod koniec roku w grudniu ( 4 kwartał) a dane 1 metra pobieramy z  3 kwartału .

W grupie D.3. wypełniamy w momencie składania 1 wniosku . W następnych 5 latach nie wypełniamy tej pozycji. Czyli w przeciągu 5 lat nie możemy odliczyć więcej niż mamy wyliczony limit.  Na wzorze  są pokazane przykłady  jak podliczyć  limit do odliczeń .

W pozycji D3.1 Wypełniamy jeżeli 1 wniosek składaliśmy między 2004 a 2010 rokiem .

Jeżeli 1 wniosek składamy w 2011 wypełniamy w pozycji D.3.2. Wypełniamy analogicznie do przykładu D.3.1 lecz wartość procentowa się zmienia.

W grupie D.4 wypełniamy

W załączniku VZM-1B  suma VAT z wypełnionego wzoru wyszła nam kwota 64,88 zł.  Dlatego w pozycji 53 która dotyczy VZM-1B wpisuje już wyliczoną kwotę czyli 64,88 X 68,18 % = 44,23 zł

 

III Strona .

W pozycji 55 zaokrąglamy   do pełnego złotego od 0,00 - 0,49 w dół a 0,50 - 0,99 w górę.

W grupie E  wypisujemy jakie prace lub co zostało zakupione.

W grupie F zaznaczmy w jaki sposób maja zostać wypłacone nam pieniążki ( np . na konto)

W grupie G  wypisujemy informacje o dołączonych załącznikach. W poz 58 wpisujemy sumę ilości wszystkich faktur. W pozycjach 63,63, 64 ilość załączników (kartek formularzy )

VI Strona .

Formularz VZM-1 - pobierz

 

W grupie H.  warto podać numer kontaktowy .

W grupie I  nie możemy zapomnieć o podpisach .


Teraz zabierzemy się za załączniki VZM-1A - pobierz VZM-1B- pobierz VZM-1C- pobierz .

Kiedy i jaki wypisujemy załącznik ???

VZM-1A  -  wtedy kiedy artykuły nasze mają 22% vat a my korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej .

VZM-1B -  wtedy kiedy artykuły nasze mają 22% vat a my nie korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej .

VZM-1Cwtedy kiedy artykuły nasze mają 23% vat  a my nie korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej .

Zaczniemy od omówienia załącznika  VZM-1A .

Załącznik VZM-1A wypisujemy

I STRONA WZORU VZM-1A

W górnej  części grupy A wypisujemy dane analogicznie do wzoru .

W grupie B  w kolumnie 1 dokładany numer faktury.

W kolumnie 1 a  zapisujemy które pozycje podlegają odliczeniu  poz 1,3,4,5,6,7 ,8,12 możemy to zapisać prościej 1,3-8,12 czyli znak „ – ” działa jak od do .

W kolumnie z nr 2 wiadomo datę faktury  .

W kolumnie z nr 3 podajemy NIP sprzedawcy.

W kolumnie z nr 4 podajemy sumę brutto pozycji wypisanej w kolumnie nr 1a .

W kolumnie z nr 5 wpisujemy sumowany VAT z pozycji wyszczególnionej w kolumnie 1a . Jeżeli produkt lub artykuł był potrzebny przy budowie domu (pozwolenie na budowę )

LUB

W kolumnie z nr 6 wypisujemy wtedy kiedy materiał był użyty np przy remoncie  . Wpisujemy sumowany VAT z pozycji wyszczególnionej w kolumnie 1a

II STRONA WZORU VZM-1A

Uzupełniamy tabele . Jeżeli więcej nie będziemy wypisywać przekreślamy pozostałą część.

W wierszu 174 zliczamy sumy z kolumny 4

W wierszu 175 zliczamy sumy vat z pozwoleniem z kolumny 5

W wierszu 176 zliczamy sumy vat bez pozwolenia z kolumny 6

VZM-1A - pobierz


 

Jak wypełnić VZM-1B .

I STRONA WZORU VZM-1B

W górnej  części grupy A wypisujemy dane analogicznie do wzoru .

W grupie B  w kolumnie 1 dokładany numer faktury.

W kolumnie 1 a  zapisujemy które pozycje podlegają odliczeniu  poz 1,3,4,5,6,7 ,8,12 możemy to zapisać prościej 1,3-8,12 czyli znak „ – ” działa jak od do .

W kolumnie z nr 2 wiadomo datę faktury  .

W kolumnie z nr 3 podajemy NIP sprzedawcy.

W kolumnie z nr 4 podajemy sumę brutto pozycji wypisanej w kolumnie nr 1a .

W kolumnie z nr 5 wpisujemy sumowany VAT z pozycji wyszczególnionej w kolumnie 1a . Jeżeli produkt lub artykuł był potrzebny przy budowie domu (pozwolenie na budowę )

LUB

W kolumnie z nr 6 wypisujemy wtedy kiedy materiał był użyty np przy remoncie  . Wpisujemy sumowany VAT z pozycji wyszczególnionej w kolumnie 1a

 

II STRONA WZORU VZM-1B

Uzupełniamy tabele . Jeżeli więcej nie będziemy wypisywać przekreślamy pozostałą część.

W wierszu 174 zliczamy sumy z kolumny 4

W wierszu 175 zliczamy sumy vat z pozwoleniem z kolumny 5

W wierszu 176 zliczamy sumy vat bez pozwolenia z kolumny 6

VZM-1B- pobierz


Jak wypełnić VZM-1C .

I STRONA WZORU VZM-1C

W górnej  części grupy A wypisujemy dane analogicznie do wzoru .

W grupie B  w kolumnie 1 dokładany numer faktury.

W kolumnie 1 a  zapisujemy które pozycje podlegają odliczeniu  poz 1,3,4,5,6,7 ,8,12 możemy to zapisać prościej 1,3-8,12 czyli znak „ – ” działa jak od do .

W kolumnie z nr 2 wiadomo datę faktury  .

W kolumnie z nr 3 podajemy NIP sprzedawcy.

W kolumnie z nr 4 podajemy sumę brutto pozycji wypisanej w kolumnie nr 1a .

W kolumnie z nr 5 wpisujemy sumowany VAT z pozycji wyszczególnionej w kolumnie 1a . Jeżeli produkt lub artykuł był potrzebny przy budowie domu (pozwolenie na budowę )

LUB

W kolumnie z nr 6 wypisujemy wtedy kiedy materiał był użyty np przy remoncie  . Wpisujemy sumowany VAT z pozycji wyszczególnionej w kolumnie 1a

II STRONA WZORU VZM-1C

Uzupełniamy tabele . Jeżeli więcej nie będziemy wypisywać przekreślamy pozostałą część.

W wierszu 174 zliczamy sumy z kolumny 4

W wierszu 175 zliczamy sumy vat z pozwoleniem z kolumny 5

W wierszu 176 zliczamy sumy vat bez pozwolenia z kolumny 6

VZM-1C- pobierz

Po wypełnieniu wszystkich tych dokumentów  i zrobieniu kopi faktur , pozwolenia na budowę i stanu prawnego do lokalu lub domu  możemy zanieść dokumenty do Urzędu Skarbowego do którego podlegamy  .

I  TO BY BYŁO NA TYLE.....

 

Poprawione

Kwoty w VZM-1c są już poprawione.
Co do komentarza błąd - proszę spojrzeć na formularze na podkreślone wyrażenia VZM-1A - podkreślone "odliczone"czyli korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej.
VZM-1B - nie korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej podkreślone "nieodliczone" czyli nie korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej.

Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2013 08:59
 
Komentarze (83)
Pit-37
83czwartek, 06 marca 2014 13:18
Jakub
Usiłuję wypełnić dla rodziców VZM-1.
Czy w PIT-37 muszę gdzieś umieścić jakiś wpis o odliczeniu remontu, czy po prostu do PIT-37 dodać formularz VZM-1?
elewacja zewnetrzna
82wtorek, 04 marca 2014 15:28
gosia
Witam, chciałam się dowiedziec jak jest z rozliczeniem faktury za elewację ze stawką 8%, gdzie ja należy umieściic we wniosku ?
korekta VZM-1
81środa, 19 lutego 2014 10:13
lulek
Witam. Może ktoś mi pomoże. Znalazłem jeszcze jedną fakturę, którą nie wpisałem we wniosku VZM-1. Kiedy mogę złożyć korektę? Po decyzji o zwrocie i przelaniu sumy zwrotu, czy jeszcze przed? Czy we wniosku VZM-1 w pozycjach D.4. i D.5. podaje sumę ze złożonego wniosku wraz z korektą? Pozdrawiam.
faktury
80piątek, 31 stycznia 2014 17:29
jola
Witam ,czy rozliczając VZM mogę na jednym wniosku rozliczyć fa z 2011 i 2013r.? i czy można odliczyć kostkę brukową i cegły przeznaczone na remont tarasu? (taras ziemny połączony z domem)
vzm
79środa, 29 stycznia 2014 13:26
liber
do Aneta: trzeba dodać kolejny załącznik C, w programie:klikając na VZM1-C/nowy.
Do Arleta:wniosek za FV z 2013 roku można składać nawet do 2018 roku.
polecam się gdyby trzeba wypełnić wniosek: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. -nawet z drugiego końca Polski :) -sprawę załatwiam przez internet.
vzm
78środa, 29 stycznia 2014 12:44
liber
IZA ściągnąć sobie program do rozliczania vzm-1, on na podstawie podanych danych wylicza limity w częśći D.Nie powinien być problem z datą pierwszego wniosku,jeśli ten sam urząd, to mogą sprawdzić-dobra wola Pani z Urzędu.Koniecznie podać swój numer tel w częśći H, to przyspiesza załatwienie sprawy.
VZM-1
77wtorek, 21 stycznia 2014 16:07
iza
Witam. Pierwszy raz rozliczałam się 2010 za 3 lata do tyłu a teraz chcę rozliczyć 2012 i 2013 i mam problem. Jak mam wypełnić D.3.1 czy D.3.2 bo obecne faktury mam na 23%? Do tego nie pamiętam daty złożenia pierwszego wniosku. Czy to problem?
jak dodać wiersze
76poniedziałek, 13 stycznia 2014 20:54
Kamila
Witam, czy w VZM - 1 c istnieje możliwość dodania wierszy? Mam bardzo dużo faktur i niestety nie ma fizycznie miejsca na dodanie ich. Czy istnieje jakieś rozwiązanie? pozdrawiam
Rozliczenie
75poniedziałek, 06 stycznia 2014 16:45
Arleta
Do kiedy można składać wniosek za faktury z 2013 roku?
limit zwrotu
74wtorek, 31 grudnia 2013 11:04
Pablo1975
Do Anety- limit odliczenia zmienia się co kwartał- aktualnie ( do 31.12.2013) wynosi 33113 zł- limit zależny jest od średniej ceny metra kwadratowego mieszkania ogłoszonego przez Ministerstwo.
limit
73poniedziałek, 30 grudnia 2013 11:03
Aneta
1)Jaski jest limit na budowę na okres 5 lat, składam już 4 wniosek i nie wiem czy będzie mi się jeszcze coś należeć?
2)przy wpisywaniu kwot w załączniku na końcu jest suma razem, w pierwszym sumowałam ale w kolejnym nie wiem czy mam dodać do poprzedniego czy od nowa liczyć tylko to co jest na tym drugim załączniku?
limit
72poniedziałek, 30 grudnia 2013 11:01
Aneta
1)Jaski jest limit na budowę na okres 5 lat, składam już 4 wniosek i nie wiem czy będzie mi się jeszcze coś należeć?
2)przy wpisywaniu kwit w załączniku na końcu jest suma razem, w pierwszym sumowałam ale w kolejnym nie wiem czy mam dodać do poprzedniego czy od nowa liczyć tylko to co jest na tym drugim załączniku?
Limit vzm - jako kawaler i w związku małżeńskim
71poniedziałek, 30 grudnia 2013 10:36
andrzej
Budowałem dom będąc kawalerem - wykorzystałem cały limit zwrotu . Zawarłem związek małżeński - czy obowiązuje mnie nowy limit razem z małżonką? ( dodam że to ta sama budowa domu )
faktura korygująca
70sobota, 28 grudnia 2013 20:15
Administrator

co zrobić jeśli na fakturze korygującej mam ujemną kwotę?


odp. Wpisać właściwą fakturę a kwotę wpisać obniżoną o fakturę korektę.  ( kopie f-vat korekty podpiąć pod kopie f-vat właściwej)

z małżonką czy bez ?
69środa, 11 grudnia 2013 08:30
Administrator

witam, remont mieszkania przeprowadziłem w lipcu a zwiazek małżenski zawarłem w pazdzierniku , wniosek mam wypełnic sam czy z małzonką ? prosze o odp . dziekuje


 


 


odp. Z tego co wiemy to można wypisać wspólnie , ponieważ faktury można mieć z kilku lat wstecz . Ogólnie to bez znaczenia , chyba że brali państwo raz na dane Pana a raz na Panią (f-vat)


 

Rubryka 49
68środa, 11 grudnia 2013 08:12
Jan
Witam, czyli we wniosku powyżej w rubryce 55
Rubryka 49
67wtorek, 10 grudnia 2013 18:32
Jan
Za 2012 r złożyłem 1sze odliczenie w 2013. Kwota do odliczeń wyniosła 2194zł. Chcę złożyć kolejny wniosek. Z faktur wychodzi kwota 2294zł. W rubryce 49 wyskoczyła kwota 100zł. We wcześniejszym wniosku kwota w tej rubryce wynosiła 2194zł. Jakie znaczenie ma kwota 100zł w tej rubryce? Czy mogę liczyć na zwrot 2294zł za wydatki w 2013?
kabina natryskowa
66poniedziałek, 09 grudnia 2013 17:17
Ula1
Kod PKWiU jest 25.11.23.0 jest na kabinie. Można ją odliczyć?
Limit vzm
65środa, 04 grudnia 2013 12:03
Administrator

Od kiedy liczy się 5 letni limit vzm od daty złozenia pierwszego wniosku czy daty pierwszej fv?


odp. limit zaczyna się od momentu złożenia

jaki załącznik
64wtorek, 03 grudnia 2013 20:15
Sylwia
który załącznik powinnam wybrać po raz pierwszy składałam wniosek VZM-1 w 2007 teraz chće złożyć drugi raz jaki załącznik powinnam wybrać nie ma takiej opcji - wtedy kiedy artykuły nasze mają 23% vat a my korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej czy to oznacza, że nie mogę się starać o zwrot Vatu?
którą rubrykę wypełnić we wniosku VZM-1
63wtorek, 03 grudnia 2013 19:50
Sylwia
W 2007 roku wraz z mężem złożyliśmy wniosek VZM-1 z zał.VZM-1/A po raz pierwszy, teraz ponownie, mamy f-ry do rozliczenia z mieszkania, które kupiliśmy w stanie dewelop., f-ry są z lat 2012 i 2013, w związku z tym mam pytanie, którą rubrykę we wniosku powinniśmy wypełnić D.3.1 czy D.3.2 i o co chodzi z tymi metrami 30m2 lub 70m2 do wyboru?
brak formularzy
62poniedziałek, 18 listopada 2013 21:14
Administrator

Czy formularz VZm i załączniki w wersji do edycji zostana u mieszczone? kolorowe wersy sa nieaktywne i nie łącą się z żadnymi linkami


 


odp: Zrobione

VZM
61poniedziałek, 18 listopada 2013 13:22
Administrator

poradnik

VZM-1
60poniedziałek, 18 listopada 2013 13:20
Administrator

poradnik

wanna stal
59sobota, 16 listopada 2013 22:34
Administrator

 


czy można odliczyć wannę stalową ?


 


odp: Uważamy, że tak  . ( prysznic wanna, umywalka , geberit - są to urządzenia  sanitarne)

odliczenia
58środa, 06 listopada 2013 10:54
Administrator

.1. Czy mogę odpisać chłodziarko zamrażalkę pod zabudowę? 2. W 2012r dokonywałam zakupów na paragon w casstoramie potem do wszystkich par została wystawiona fv na której są wyszczególnione pozycję. problem tkwi w tym że każdy par był z innego dnia i jest to wyszczególnione, jak mam zatem to rozpisać w tabelce ?


 


odp: 2 . Osobiście rozliczył bym w momencie lub z datą f-vat. Czyli nie wyszcezgólnial bym dni. Rozumiem że wszystkie pozycje są na jednej f-vat czy kilka f-vat.


Sądzę że jest jedna , teraz trzeba wypisać które pozycje podlegają zwrotu podatku vat.

usługa montażu
57środa, 06 listopada 2013 10:52
Administrator

1.Czy mogę odliczyć usługę montażu drzwi wewnętrznych gdzie jest vat8%. 2.Jak rozliczyć fv do której mam korekte ? 3. Mam na fv jedną pozycję z vat 22% Jak to rozliczyć, na którym załączniku B czy C (pozostałe pozycje są na 23 %)


 


odp: 1 Nie można zwrot vatu dotyczy tylko 23%.


odp:2 Wpisuje państwo tylko fakturę vat umniejszoną   o wartość korekty. ( ksero również korekty vat podpiętej pod poi fakturą)


odp:3 Tak ta jedna f-vat w załączniku B a reszta w załączniku C ( 23%)


 


 

Jak rozliczyć jednocześnie budowe i późniejszy remont?
56środa, 30 października 2013 18:46
Administrator

Witam,w 2006r została zakończona budowa domu, później został zrobiony remont (m.in tynki, kupione panele. Pozwolenie na użytkowanie domu z 2006r.Jak to rozliczyć czy wszystko razem, czy część wymagającą pozwolenia na budowę wpisywać w kolumnę 5 a nie wymagającą w 6? Jak obliczyć przysługującą kwotę zwrotu?


odp. Nie jestem pewien ale trzeba by sprawdzić czy po zakończeniu budowy jest okres jeszcze pół roczny okres w którym możemy sobie rozliczyć  zakładając , że dotyczy to budowy.


Można to też w taki sposób rozumieć,  że remont dotyczy rzeczy które już są i je naprawiamy lub wymieniamy.


Obliczmy w wyżej podany sposób. Sumujemy VAT z faktur i mnożymy je przez procent w zależności czy dotyczyło budowy czy remontu i mamy wartość którą urząd skarbowy powinien nam oddać jeżeli wypełniliśmy poprawnie formularze


 


 

Jak rozliczyć budowę domu po remoncie mieszkania 22% robionym przed małżenstwem
55wtorek, 29 października 2013 15:17
Administrator

Moja sytuacja: W roku 2010 rozliczyłam remont na mieszkanie, nie byłam zamężna, podatek wtedy wynosił 22%. W tym roku 2013 wyszłam za mąż. Budujemy dom. Chcemy rozliczyć w tym roku (2013) wydatki na budowę domu. Podatek - 23%. Co wpisać w polu 37. "Remont budynku mieszkalnego..." - wartość "2010" czy nic?


To nie ma znaczenia czy była pani zamężna czy nie . Musi mieć Pani faktury na siebie.


Wypełnia pani 1 wniosek vzm- 1i vzm-1b do 22% i i rozlicz to pani jako remont zaś we wniosku vzm-1c rozlicza pani budowę domu ( pozwolenie na budowę) Nie jestem pewien czy nie będzie potrzebny skrócony odpis aktu małżeństwa do potwierdzenia nazwiska. ( napisać w uwagach o zmianie nazwiska)


 

Problem
54czwartek, 17 października 2013 17:42
Administrator

Witam mam problem tego typu iż kupiliśmy dom do remontu od tego roku czyli 2013 zbieramy faktury. Więc które powinnam wypełnić 1a i 1b czy jeszcze 1c ? bo kurcze już zgłupiałam


odp: Wypełnia Pani tylko VZM-1C Ponieważ dotyczy on vat 23 %.

jak wypełnić wnioski
53niedziela, 13 października 2013 09:38
Administrator

co trzeba wpisać w kolumnę "wymagającej pozwolenia na budowę"


odp: Są dwie kolumny "wymagającej pozwolenia na budowę" i nie wymagającej pozwolenia na budowę.


Przy budowie lub rozbudowie trzeba mieć pozwolenie na budowę ( dostajemy więcej zwrotu ze względu że jest większy procent zwrotu z podatku vat)


Przy nie wymagającej pozwolenia na budowę można zaliczyć remont lub też elementy które są w trakcie budowy. Po prostu dostaniemy mniejszy zwrot vat niż przy pozwoleniu na budowę.

co robic
52środa, 18 września 2013 12:26
Administrator

Kupilismy nowe mieszkanie od dewelopera i urzadzilismy go, czy mamy zaznaczyc to jakos remont, czy jako nadbudowa, rozbudowa, czy jako budowa budynku?


 


 


odp.


Osobiście wpisałbym jako rozbudowa z czyli zaliczył do budowy , ponieważ remont może pan zrobić sobie po 2 - 3 latach . Jak sam remont wskazuje polega on na wymianie , naprawie starych zniszczonych rzeczy.

zwort VAT w 2014 a pozwolenie z 2013
51wtorek, 17 września 2013 13:57
dobo
Witam,
spełniam wsZystkie warunki do zwrotu VAT wg nowych przewidywanych zmian odnośnie zwrotu vat w latach po 1 styxnia 2014 , ale mam pytanie czy nie rozliczę wydatków z powodu że pozwolenie na budowę dostane jeszczę w 2013 r?
Do kiedy mogę rozliczać remont? Do 2018?
50piątek, 23 sierpnia 2013 20:18
Grzegorz G
Witam.
Jeżeli pierwszy wniosek złoże w tym roku, to do kiedy mogę rozliczać remont? 5 lat od 2013? Do 2018?
Zakup domu w 2013 - faktury na zakup z 2012
49piątek, 23 sierpnia 2013 20:15
Grzegorz G
Witam.
Remont domu zacząłem w 2012 roku i faktury mam z 2012 i 2013 roku.
Prawny akt własności domu mam jednak z kwietnia 2013 roku.
Czy mogę do rozliczenia zwrotu podatku użyć faktury z 2012 roku czyli z przed zakupu domu?
Pewnie nie.
Odpowiedz na komentarz 46 i 47
48środa, 21 sierpnia 2013 08:07
Admin1
Co do komentarza 46 - Tak limit wypełnia pani dla vatu 23% . Od momentu złożenia wniosku zaczyna pani 5 letni limit na rozliczenie.

Odp. 47.
Sami osobiście nie widzimy różnicy . W czy innym przypadku zwrot vatu państwu się należy. Jedyny próg jaki jest to wyliczenie tego limitu ( 5 lat).
Razem z małżonkiem czy osobno?
47sobota, 10 sierpnia 2013 22:46
Justyśka
Jak korzystniej rozliczyć formularz? Osoba fiz.pozosająca w związku małżeńskim czy jako wspólnie małżonkowie?
watpliwości
46wtorek, 23 lipca 2013 14:04
Joanna
Mam faktury z lat 2010-2012. Wniosek VZM-1 będzie składany po raz pierwszy.
Czy w tym przypadku wypełniam: D.3.2 poz. 49 i 50 ?
Załączniki VZM-1B i VZM-1C?
Jeśli składam w 2013r po raz pierwszy to wydatki remontowe będę mogła odliczać do 2018r. włącznie?
Część B wniosku
45wtorek, 21 maja 2013 18:06
Administrator

Jeśli akt własności jest na obydwoje małżonków to zaznaczamy wniosek wspólny i wypisujemy dane małżonka??? Czy można zaznaczyć "osoba pozostająca w związku małżeńskim - wniosek indywidualny"? Czy faktury przy wniosku wspólnym mogą być na jedną osobę?


 


 


odp. dotyczy faktur , faktury mogą być na pana lub na małżonkę , polega to takiej samej zasadzie jak rozliczenie roczne podatku. Małżeństwo  jest w tym przypadku traktowane jak jeden podmiot.


odp. nie do końca jesteśmy pewni co do "osoba pozostająca w związku małżeńskim - wniosek indywidualny"

D.3
44piątek, 10 maja 2013 09:42
Jo
Pierwszy raz składam taki wniosek i mam problem ze zrozumieniem pozycji D.3 Remont mieszkania miałem w 2012 roku. Rozumiem więc że wypełniam D.3.2 Tylko którą pozycję teraz wypełnić 47, 48, 49 czy 50 ? Oraz którą rubrykę wypełnić w pozycji D.4 ?
a druki wz ? tez się odlicza, czy tylko faktury?
43poniedziałek, 29 kwietnia 2013 17:32
Administrator

Czy moge oprócz faktur vat odliczyc tez wz, bo nie zawsze brałam faktury, dziękuję za odpowiedz


 


odp.


Niestety musi być faktura Imienna . Dokument WZ nie jest dokumentem finansowo - księgowym .


TO że dokument wz został wystawiony nie świadczy o tym że sprzedający  odprowadził podatek i VAT.


 

Kolejny wniosek
42środa, 24 kwietnia 2013 18:14
Administrator

Witam. Pierwszy wniosek złożyłam 30.12.2008 teraz w kwietniu chciałabym zlożyc kolejny. Czy na tym wniosku powinnam wpisać cenę za metr z pierwszego kwartału 2013? Czy cenę z III kwartału 2008?


 


 


odp : Limit 5 letni jeszcze się nie zakończył . Osobiście nie wypełniał bym ze względu na to, że jest napisane -  wypełniamy w momencie złożenia pierwszego  wniosku w okresie 5 lat.

VZM-1 Pozycja D.3 - wypełniamy za każdym razem kiedy składamy wniosek
41poniedziałek, 22 kwietnia 2013 20:43
VZM-1 Pozycja D.3 - wypełniamy za każdym razem kiedy składamy wniosek
http://podatki.wieszjak.pl/vat/98082,3,Zwrot-VAT-za-materialy-budowlane-poradnik.html

"Jednakże składając kolejny wniosek limit wyliczamy od nowa w oparciu o aktualną cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - aktualną, czyli ogłoszoną przez Prezesa GUS w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym składamy wniosek."
VZM-1 Pozycja D.3 - wypełniamy za każdym razem kiedy składamy wniosek
40niedziela, 21 kwietnia 2013 20:02
Administrator

Sprawdzałam w różnych źródłach i uważam, że wystąpił tutaj błąd, ponieważ pozycję D.3 wypełniamy za każdym razem, gdy składamy wniosek(cena 1m się zmienia co kwartał, dlatego limity są uaktualniane) a nie tak jak podano-"W grupie D.3. wypełniamy w momencie składania 1 wniosku . W następnych 5 latach nie wypełniamy tej pozycji".Prawda?


 


 


odp. Jeżeli wyliczyliśmy limit to jest obowiązujący przez 5 lat, po 5 latach wyliczamy nowy limit . Jest napisane że wypełniamy raz na 5 lat limit.


Jeżeli przekroczymy w ciągu 2 lat limit to w roku już nie możemy odliczyć VAT!!!. Zakładamy że z limitu nam wyszło że możemy odliczyć 10 tys zł . W pierwszym roku było 7 tys zwrotu w 2 roku wyszło 4 tyś to możemy tylko uzyskać 3 tys zwrotu . Bo limit na 5 lat mamy 10 tyś!!!!

VZM-1 Pozycja D.3 - 3 część Komentarza
39sobota, 20 kwietnia 2013 20:25
Administrator

Dane w powyżej instrukcji trochę wykluczają informacje podane w częsci D.3 albo zupełnie nie rozumiem idei... :( Możecie pomóc? Dodatkowe krótkie pytanie: jeśli składam kolejny wniosek w 2013, to powinnam użyć VZM-1(5) i dla VZM-1C(2), tak? Będę bardzo wdzięczna za pomoc.


 


odp : Nie wiem czy dobrze rozumiem Panią. Każdy kolejny wniosek ( co roku) o zwrot podatku wypisujemy formularz VZM-1 I VZM-1c

VZM-1 Pozycja D.3 - 2 część Komentarza
38sobota, 20 kwietnia 2013 20:24
Administrator

Jeżeli w pozycji 44 podałam datę złożenia pierwszego wniosku, czyli w moim przypadku 30.05.2009 (obowiązująca stawka VAT 22%), to de facto powinnam wypełnić blok D.3.1 i dodatkowo zostaje ustalony inny limit, ponieważ poz. 45 (cena za 1metr)dotyczy aktualnych danych a nie tych z roku 2009.


 


odp. W poz 45 jest napisane że podajemy cenę metra 2 przed kwartałem złożenia wniosku. Czyli u państwa z cena metra z 1 kwartału 2009.

VZM-1 Pozycja D.3
37sobota, 20 kwietnia 2013 20:24
Administrator

Według powyższej instrukcji D.3 zostaje pominięte, jeśli składamy kolejny wniosnek. Według informacji zawartych w części D.3 "Należy wypełnić tylko jeden blok (D.3.1 albo D.3.2). Wybór odpowiedniego bloku zależy od wysokości stawki podatku VAT obowiązującej w momencie złożenia pierwszego wniosku, o którym mowa w poz. 44".


 


ODP. Dokładnie tak . Jak jest napisane na formularzu 5 letni limit Czyli limit zaczyna się w dniu złożenia pierwszego wniosku . Wyliczamy limit na dzień złożenia pierwszego wniosku. Musimy później pilnować aby w tych pięciu latach nie przekroczyć limitu.

Data złożenia pierwszego wniosku
36środa, 17 kwietnia 2013 19:49
Administrator

Jaką datę wpisać w poz. 38 VZM-1? Datę wypełnienia, która niekoniecznie jest taka sama jak data wpływu do Urzędu Skarbowego? Wniosek zamierzam wysłać pocztą.


 


odp. poz. 38 VZM-1?- jest miejscowość! Należy wpisać datę  wypełnienia formularza, wysłać można w dowolny dzień . Urząd ma 1 miesiąc na przeanalizowanie i ewentualne poprawki i później urząd ma pół roku na wypłatę zwrotu vat.


 

Brak pełnych faktur
35środa, 10 kwietnia 2013 09:04
Administrator

Mam pytanko odnosnie faktur - sklepy za zakupione materiały 2 lata temu wystawiały mi paragony,faktury z niepełnymi danymi itd Czy wystarczy, ze fv byly wystawione na moje nazwisko? czy jezeli nie to czy firmy moga dokonac poprawy tych faktur na nowe dane? Czy sprawa jest jeszcze do rozwiązania ? Dziękuje. Pozdrawiam, Paweł Kokot


 


To zależy od firmy. Jest możliwość wystawienia noty korygującej do Faktury.

pierwsze rozliczenie
34piątek, 05 kwietnia 2013 18:57
Administrator

Witam rozliczam się po raz pierszwy z mieszkania kupionego do dewelopera jaki bedzie rok rozpoczęciia inwestycji? Czy wydaki poniesione na wykończenie powinny zostać został zakwalifikowane jako remont?


 


1 odp: Rok Inwestycji ? Nie ma dokładnego określenia co to tego terminu.  Nie  wiadomo do końca  co przyjąć  za rok inwestycji : zakup materiałów, pozwolenie na budowę czy może rozpoczęcie budowy?. Bralibyśmy pod uwagę, że Pani rozlicza swoją inwestycje  nie inwestora . Jeżeli Pani kupiła np. 2010 roku  mieszkanie to przyjął bym to za rok Inwestycji .Inaczej istniała by rubryka Rok Budowy


"Żaden przepis ww. ustawy nie określa, jaki rok należy przyjąć za rok rozpoczęcia inwestycji oraz w jakiej formie należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 7 tej ustawy.

Wobec tego należy przyjąć, że inwestycja została rozpoczęta w roku, w którym dokonano pierwszej czynności związanej z tą inwestycją - zakupu materiałów lub wykonania robót. Natomiast wydanie pozwolenia, o którym mowa we wniosku podatnika, nie oznacza rozpoczęcia inwestycji." źródło http://interpretacja-podatkowa.pl


2 odp: Dokładnie na dzień dzisiejszy nie jesteśmy wstanie powiedzieć .


Do Budowy tego mieszkania potrzebne było pozwolenie na budowę lecz pewnie Pani go nie ma bo było wydane na Dewelopera.


Lecz wyposażenie i wykończenie mieszkania niczym się nie różni od wykończenia domu. Osobiście wpisałbym jako wymagające pozwolenia na budowę .

rok rozpoczecia inwestycji
33piątek, 05 kwietnia 2013 07:33
iskra645
Witam. Za rok rozpoczęcia inwestycji przyjmuje sie rok otrzymania pozwolenia na budowe, termin zakupu materiałów na budowe czy juz rozpoczecie budowy?
brak kodów PKWIU
32środa, 27 marca 2013 19:40
Administrator

Witam rozliczam się po raz pierwszy dlatego moje zapytanie. 1. Jeśli na fakturze brak jest kodu pkwiu to do takiej faktury musze sama wyszukiwac kodow i załączyć dodatkowe pismo z kodami 2. jeśli są błędne kody pkwiu to rowniez dodatkowo załączam pismo z poprawnymi kodami.


 


Szczerze mówiąc nie wiadomo jak to może zinterpretować Urząd Skarbowy. Może potraktować jak źle wystawioną fakturę .(Skąd urząd może wiedzieć czy czasem nazwa produktu jest prawidłowa a prawidłowe PKWiU) Można spróbować  jeżeli zakwestionują to nie wezmą tego pod uwagę do rozliczenia.

Czy można odliczyć naraz 55,23% i 65,22%?
31środa, 20 marca 2013 18:50
Administrator

Korzystałem w 2004 r. z ulgi mieszkaniowej - odliczyłem wtedy 4000 zł z tytułu remontu. W latach 2011-2012 remontowałem to samo mieszkanie, wydałem na materiały 18000 zł. Czy na całość obowiązuje 55,23%, czy też tylko na te starsze wydatki, a na nowe już 65,22%? Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, może mi pomożecie? Z góry wielkie dzięki!


odp.


Mam pan prawo co jakiś czas remontować mieszkanie. 55,23% dotyczy faktur które pan odliczał ( korzystał ulgi mieszkaniowej). Jeżeli pan ich nie wliczał  a sądzimy, że nie bo faktury są z roku 2011 i 2012 to może pan sobie odliczyć 65,22%. Każdy wniosek jest w 100% sprawdzany szczegółowo.


Jeżeli będzie coś nie tak, to w ciągu 30 dni od daty złożenia się z państwem skontaktują ( warto zostawić numer telefonu ), Poproszą o naniesienie poprawy lub złożenia korekty.

CZY W VZM-1/C MOŻNA WPISAC CAŁE FAKTURY I ONI SOBIE ZWERYFIKUJE KTÓE PODLEGAJA ODLICZENIU A KTÓRE NIE?
30niedziela, 10 marca 2013 15:23
Administrator

proszę o pomo dałam księgowej do rozliczenia Vat za materiały a ona w formularzu VZM-1/C wpisała całe faktuy nie wpisujac nic 1a i to tak wygląda jak by cała faktura podlegała zwrotowi a tak nie jest bo jak spojrzałam bardzo dużo rzeczy nie podlega zwrotowi. Mam pytanie jak bym zdała to w US to czy oni to zweryfikuja i nie otrzymam kary?


ODP.


Nie raz po rozmowie z urzędem skarbowym zapewniali że kar nie nakładają. Polega to na tym że jak coś za dużo wpiszemy to panie z urzędu weryfikują i po proszą o z korygowanie na miejscu. Będzie trzeba  pofatygować się osobiście do urzędu .


 

VZM-1/c
29czwartek, 07 marca 2013 18:40
Administrator

Jeżeli składam w roku 2013 VZM-1 za rok 2012 i 2013 , to osobno każdy rok jako załącznik na VZM-1/c?


ODP:


Bez problemu można wypisać na 1 załączniku

Beton
28piątek, 01 lutego 2013 13:29
Administrator

Czy za gotową mieszankę betonu b-20 potrzebnego do zalania ław fundamentowych, wieńców i stropu mogę odliczyć Vat ?? bo z wykazu wychodzi mi że za piasek, żwir oraz cement mogę otrzymać zwrot, a co do cementu, to nie wiem. Czy ktoś może to wyjaśnić ??


 


odp.


Uważam że tak , bo czy sami wymieszamy czy ktoś za nas to zrobi bez różnicy. Większość osób bierze w cenach netto , bo wtedy taniej i tak wychodzi.

odp.dla Dana
27czwartek, 17 stycznia 2013 10:51
majka123
kwota do zwrotu jest w rubryce 55 wniosku
Materialy
26sobota, 12 stycznia 2013 18:23
Administrator

Mam faktury za materialy budowlane od 2007 do 2012 dokonalam remontu mieszkania ktorego jestem wlascicielka w tym roku po raz pierwszy chce je odliczyc ktory wykaz materialow mam brac pod uwage przy odliczeniu?


 


odp. od 2004 do 2010 roku można pobrać wykaz  http://www.samwypisz.pl/dokumenty/doc_download/78-wykaz-materiaow-budowlanych-


i lista materiałów od 2011   tutaj http://www.samwypisz.pl/dokumenty/doc_download/79-zwrot-vat-za-materiay-budowlane-od-stycznia-2011

ilość zwrotu
25piątek, 11 stycznia 2013 20:09
Dan
gdzie znajduje się rubryka ile dostane zwrotu?
Kwota brutto
24piątek, 11 stycznia 2013 13:37
Ela
Proszę mnie upewnić, czy w załaczniku vzm-1/c w rubryce 4 kwota brutto to kwota łączna kwota zakupu towaru z podatkiem, a rubryka 5 to wat od tego zakupu, czyli 23% ? Czy chodzi już otę rówżnicę zwrotu?
Czy sama wyliczam tę różnicę, ćzy urząd sam wyliczy?
Jak obliczyć?
23niedziela, 06 stycznia 2013 09:33
Administrator

Chciałam zapytać jak najłatwiej wyliczyć kwote w rubryce 5 wniosku VZM 1/C?


 


ODP. 1 najlepiej skorzystać z kalkulatora 
http://www.kalkulatory.gofin.pl/12,Kalkulator-vat-brutto-netto.html


Rachunki od 2009r. i zniesienie zwrotu Vat od 2014
22sobota, 29 grudnia 2012 18:04
Administrator

Witam! Rozliczam się po raz pierwszy , ale rachunki sięgają 2009r (data otrzymania pozwolenia na budowę). Czy mój pięcioletni limit liczy się od 2009 czy 2012r? I czy składając po raz pierwszy wniosek będę mogła go powtarzać przez pięć lat, niezależnie od tego czy zwrot vatu zostanie zniesiony od 2014r?


 


odp :
O ile nam wiadomo to 5 letni limit liczy się od złożenia 1 wniosku. Czyli jeżeli złożymy pierwszy wniosek w 2010 to nowy limit będziemy mieć 2016.
Co roku może pani składać wniosek .

korekty
21czwartek, 13 grudnia 2012 13:56
przemek
ja jak miałem korektę, to nie wpisywałem pozycji z faktury, tylko nr faktury korygującej i tamte pozycje już skorygowane, za 4mce dam znać czy przeszło:)
Kortkty
20poniedziałek, 03 grudnia 2012 08:53
Piotr1
Nigdy Korekt nie wpisywałem , bo gdzie ?
Wypisujemy tylko poz do odliczenia i jeżeli mieliśmy ją z korygowana to jest po prostu nie piszemy . Korekty Warto dołączyć przy kopi faktury aby nie potrzebnie 2 razy nie jeździć .
Korekty
19niedziela, 02 grudnia 2012 09:15
Dawid
Ja bym chyba normalnie wymienił korekty jako pozycje ujemne. Ale właśnie ciężko znaleźć informacje na ten temat.
faktury korygujace
18wtorek, 23 października 2012 17:19
Paweł
A jesli mam korekty do faktur to jak to mam wpisywac?
vzm-1c
17środa, 26 września 2012 17:51
justyś
Witam!
może ktoś mi wyjaśnić o co chodzi w vzm-1c w polu 6-niewymagającej pozwolenie na budowę.co to znaczy z tym vatem sumowanym?
pozdrawiam
Załączniki
16sobota, 15 września 2012 13:33
tom26
Jakie załączniki, poza VZM-1B, muszę wypełnić jeżeli mam faktury za 2009-2012 (czyli 22% i 23%)i jeszcze się nie rozliczałem?
niepewne pkwiu lub brak
15czwartek, 16 sierpnia 2012 13:57
piotrek
Osobiście słyszałem w urzędzie że jak nie jestem czegoś pewien to mam to wpisać a pani w urzędzie to i tak zweryfikuje .
Problem np był ze styropianem nie mam go w PKWIU a można go odliczać.
odp do ramki do włączników światła,ramki do gniazdek elektrycznych
14czwartek, 16 sierpnia 2012 13:52
piotrek
Ciężko to zaklasyfikować . Jest to element instalacji elektrycznej.
Osobiście bym wypisał. Jeżeli w urzędzie będą mieli wątpliwości to i tak pani to odrzucą . Z tego co wiadomo kar nie ma za złe wypisanie lub złe zaklasyfikowanie materiałów.
odp do załączniki do VZM-1
13czwartek, 16 sierpnia 2012 13:47
piotrek
Z wypisuje pani Agato załącznik VZM-1C dlatego że tylko ma pani faktury 23%.
Korzystać z uli można co roku chyba że przekroczy pani limit ( to co się oblicza VZM-1 w sekcji D)
Limit ten obowiązuje prze 5 lat do roku pierwszego zgłoszenia VZM-1 .
załączniki do VZM-1
12wtorek, 14 sierpnia 2012 17:36
aga
Jeżeli korzystałam już z ulgi, a wszytskie faktury mam z 23% VATem jaki załącznik musze wypełnić? proszę o odpowiedz.
ramki do włączników światła,ramki do gniazdek elektrycznych
11poniedziałek, 13 sierpnia 2012 10:33
Kasia111
Czy można za to otrzymać zwrot vat?
Za dużo danych - nie przesadzajmy
10wtorek, 31 lipca 2012 08:34
Aneta
W załącznikach - Poz.6 (odpowiednio 9) należy wypełnić, jeżeli osobie fizycznej (odpowiednio małżonkowi) nie nadano identyfikatora podatkowego (NIP albo numer PESEL).
odliczenia
9niedziela, 15 kwietnia 2012 15:18
Miśka
jeżeli posiadam faktury z 2007 roku (zawierające 7%) to czy można je odliczyć w 2012. Jeżeli tak to, na którym VZM je wykazać?

odp : Niestety nie możemy doliczać faktur gdzie jest 7 % vat . Ponieważ my teraz odliczamy różnice z 7 % na 22%. Kiedyś był podatek 7 % , unia nakazała 22% lecz państwo poszło na rękę i można odliczać
Vat
8czwartek, 12 kwietnia 2012 20:57
Kamil
Tak, wniosek VZM-1 można złożyć w dowolnym momencie i można w nim uwzględnić faktury z całego okresu obowiązywania ulgi czyli od dnia 01.05.2004 r.
odliczenia
7sobota, 25 lutego 2012 15:34
Misia
Czy można w 2012 roku odliczyć sobie vat z lat 2010 i 2009 ?


Można sobie odliczyć vat z lat poprzednich z 2009,2010 Wystarczy wybrać formularz z 22 % vat-em
Pozycja 45
6czwartek, 23 lutego 2012 16:55
Beata
czy nie powinna być tam kwota 2557 ? III kwartał 2006 roku ?? w pozycji 45 macie państwo wpisany III kwartał 2010r ??
czy można odliczyc?
5piątek, 17 lutego 2012 15:54
gosia
Czy można odliczyc farby do ścian, zaprawy do płytek? Prosze o odpowiedź na email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

odp:Farb niestety nie możemy odliczać lecz klej do płytek jak najbardziej
Zbędny PESEL
4środa, 15 lutego 2012 20:08
Max
Numery PESEL i rodzaj dokumentu tożsamości we wszystkich formularzach wypełniamy tylko wtedy, gdy nie mamy numeru NIP - tutaj mamy.
Poprawione - dziękuję za poprawienie
3poniedziałek, 23 stycznia 2012 10:34
Administrator
Kwoty w VZM-1c są już poprawione.
Co do komentarza błąd - proszę spojrzeć na formularze na podkreślone wyrażenia VZM-1A - podkreślone "odliczone"czyli korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej.
VZM-1B - nie korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej podkreślone "nieodliczone" czyli nie korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej.
Chyba nie
2poniedziałek, 09 stycznia 2012 14:33
Chyba nie !
Przedstawione kwoty w VZM-1/C sugeruja, że kwoty podatku Vat wynoszą 23% procent kwoty brutto wydatku. A przecież wynoszą one 23%, ale kwoty netto!
Błąd
1wtorek, 03 stycznia 2012 10:47
Daniel
"VZM-1A - korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej .
VZM-1B - nie korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej ."
CHYBA NA ODWRÓT?!

Dodaj swój komentarz

Imię:
Temat:
Komentarz:
  Tekst do weryfikacji. tylko małe litery bez spacji.
Weryfikacja tekstu:
Serwis wykorzystuje pliki cookies: Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności . Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikw cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza polityke prywatnosci.

Akceptuje ciasteczka dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information